Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
  CONTACTS
  3D medical background with male head and brain on DNA strands

  01. NLP NEDİR ?

     Türkçeye sinir dili programlama olarak geçen ve nörolinguistik programlama olarak da anılan NLP, gündelik hayatımızda düşünmeden ve tasarlamadan, otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz  algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirmeye, geliştirmeye, hatta değiştirmeye yarayan psikolojik bir tekniktir.

  “Kendinizi bir araya getirin.”
  Richard Bandler

  brain-study-background-mental-health-care-medical-technology_53876-105237

  02. KONUSU NEDİR ?

  NLP’nin temel konusu, insanların nasıl iletişim kurdukları, bu iletişimler çerçevesinde çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri ve bunun sonucu olarak oluşan davranış kalıplarıdır. NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi, teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi iyileştirmede kullanıldığı gibi, bazı problemlere çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. NLP, 1973 yılında psikolog Richard Bandler ile dilbilimci John Grinder’in psikanalist Fritz Perls, aile danışmanlığının kurucusu Virginia Satir, psikiyatrist Milton Erickson gibi zamanın en büyük terapistlerinin zihin süreçlerinin modellenmesi yoluyla ortaya çıkmıştır.

      Zihin ile insan vücudundaki sinir ağı, dil modelleri ve insan algısının organizasyonu ve düşüncenin sistematik modeller ile insan davranışları ve öznel gerçekliğin yaratımı arasındaki ilişki üzerinde hareket eden model ve ilkeler bütününü göstermektedir.

  human-brain-blue-background-hemisphere-is-responsible-logic_99433-37

  03. FAYDASI NEDİR ?

     NLP özel bir alanda başarılı sonuçlar alan kişilerin tecrübelerini biçimleme ve çözmeyi, NLP’nin anlaşılır olmasını ve ulaşmak isteyeni de eğitmeyi sağlıyor. Modellemeden çıkan müdahale teknikleri kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına neden olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır.
  Hem psikoloji bilimi hem de dil bilimi uzmanı olan Ümit Akın tarafından Praksis Healing Ekolü çerçevesinde patentli olarak üniversite onaylı sertifika programı olarak NLP eğitimleri verilmektedir.
  Diğer NLP eğitimlerinden farkı olarak Praksis ekolünün temel prensipleriyle yoğurularak, hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde öncelikli olarak kişinin kendine hizmet etmesini sağlayan pratik uygulamalarla işlenmesidir. Ayrıca verilen sertifika kendi işyerinizi açma imkanı sağlamaktadır.